Donostia.eus - [Berria] Txomineko Udal Etxebizitza Tasatuen esleipenaren prozedura hasi da.

Logo Ayuntamiento

Txomineko Udal Etxebizitza Tasatuen esleipenaren prozedura hasi da.

Esleipenaren prozedura baremoaren bitartez izango da

Etxebizitzen esleipena, baremo baten bitartez egingo da. Baremo horren arabera, eskari bakoitzari puntuazio bat emango zaio, eta puntu gehien lortzen duten pertsonak eta elkarbizitza unitateak aukeratuko dira esleipendun.
Prozeduraren oinarriak

Soilik parte hartuko dute prozedura honetan eskaera zehatza egiten dutenek. Eskaera

Aurkezpenaren epea:2017ko urtarrilaren 19 a arte

Baremoa
Baldintzak
Prozedura

2017/01/05-an argitaratua