Donostia.eus - Udalbatzarraren Batzordeak.

Logo Ayuntamiento

Udalbatzarraren Batzordeak


Eginkizun hauek betetzeko eratuak dira:
  • Udalbatzari azterkizun aurkeztu beharreko gaiak ikertu, irizpenez hornitu edo kontsultatzea.
  • Alkatearen eta gobernu taldearen gestioaren jakitun egotea, Udalbatzari berari, oro har, dagozkion goragoko kontrola eta fiskalizazioaz gain.
  • Udalbatzak izendatzen dizkien ebazte eginkizunak.

Donostiako Udalan hurrengoak eratu dira:

  • Lurraldearen Garapen eta Planifikazio Batzordea
  • Gune Publikoen Batzordea. Obrak eta Hiri Zerbitzuak
  • Zerbitzu Orokorretako Batzordea
  • Pertsonentzako Zerbitzuetako Batzordea
  • Ogasun batzordea
  • Kontratazioaren Kontrolerako eta Jarraipenerako Batzorde Berezia
  • Kontuen Batzorde Berezia
  • Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia
  • Eusko Trenbide Sareko topoaren donostialdeako tramo berrien exekuzioaren jarraipena egingo duen Batzorde Ez Iraunkorra
  • Donostia 2016an Europako Kulturaren Hiriburu izateari buruzko Udal Batzorde Ez Iraunkorra
  • Karlos I.ri buruzko Batzorde Ez Iraunkorra
  • Urumea ibarreko lanak aztertu eta haien jarraipena egiteko Batzorde Ez Iraunkorra

  Batzorde bakoitzak bere eskumeneko gaiak izango ditu langai.