Donostia.eus - Donostiako Udaleko Gobernu Batzarra

Logo Ayuntamiento

Donostiako Udaleko Gobernu Batzarra


Alkateari laguntzen dio, hark zuzenduta, kide anitzeko organo moduan, Alkatetzari dagokion zuzendaritza politikoa betetzen, eta indarreko legeek adierazitako eginkizun betearazle eta administratiboak mamitzen ditu.

Alkateari dagokio kideak kargurako izendatu eta kargutik kentzea, eta kopuruz ezingo da izan udalbatzako kideen legezko kopuruaren heren bat baino handiagoa, alkatea bera ere zenbatuta.

Astean-astean elkartzen da ohiko bilkuran, alkateak erabakitako egunean eta orduan, salbu eta urteko zenbait astetan, jai bereziengatik, urteko atsedenaldiagatik edo antzekoengatik. Asteartearekin izan ohi da.

Burua

  • Eneko Goia Laso

Kideak

  • Miren Azkarte Villar (EAJ / PNV)
  • Juan Ramon Viles Mitxelena (EAJ / PNV)
  • Pilar Arana Perez (EAJ / PNV)
  • Aitziber San Roman Abete (EAJ / PNV)
  • Ernesto Jose Gasco Gonzalo (PSE-EE/ PSOE)
  • Duñike Arrizabalaga Ugarte (PSE-EE/ PSOE)
  • Enrique Jose Ramos Vispo (PSE-EE/ PSOE)
  • Alfonso Gurpegui Ruiz (PSE-EE/ PSOE)

Idazkaria

  • Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga (EAJ / PNV)