Donostia.eus - [Tramitea] 2017 - Irabazi asmorik gabeko entitateentzako diru laguntza eskaera

Logo Ayuntamiento

2017 - Irabazi asmorik gabeko entitateentzako diru laguntza eskaera

Objektua: Udaleko 9 atalek eta Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak irabazi asmorik gabeko entitateentzako ematen dituzten diru laguntzen deialdia

Eskaera epea: 02/02/2017 - 03/01/2017

Tramitea epez kanpo dago. Eskaera epean adierazitako data iritsi arte ezingo duzu tramitatu.

Zure entitatearen izenean diru laguntza eskatu nahi baduzu, izapide hau egin behar duzu.
Hona hemen diru laguntza deialdi publiko bakarrean parte hartzen duten udal atal eta tokiko enpresa erakunde publikoak:

- Gizarte Ekintza
- Herri Partaidetza
- Lankidetza
- Berdintasuna
- Gazteria
- Giza Eskubideak
- Ingurumena
- Euskara Zerbitzua
- Kultur Aniztasuna
- Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

Dokumentazioa nola aurkeztu

Lehentasunez, eskabideak eta dokumentuak online aurkezteko dira.

Online ala norberak ekarrita urkeztu beharreko dokumentazioen fitxategiaren baldintzak ondokoak izango dira:

- Artxibategi bakarra aurkeztuko da dokumentazio atal bakoitzeko eta bakoitzak erabilitako inprimakiaren izen bera izango du.
- PDF fitxategi guztien artean 10 Mb-ko muga ez da gaindituko.

Nola egin eskaera
Tramitea nola egin aukera dezakezu:
Eskaera egiteko baldintzak
  • Entitateek Donostian egoitza izan behar dute eta Donostiako Herri Entitateen Erregistroan izena emana behar dute. Salbuespen gisa, Eusko Jaurlaritzako erroldan edota errolda publikoren batean izena emana duten entitateak ere onartuko dira, baldin eta inoiz Donostian egiten badute ekintzaren bat eta Udalak bertan esku hartzea interesgarritzat jotzen badu.
  • Eskabidea Lehendakaritza karguak dituzten pertsonek sinatuta aurkeztu beharko da.

Eskaera sinatzen duena EZ bada elkarteko presidentea, honako hau aurkeztu beharko du: Idazkariaren ziurtagiria, Zuzendaritza Batzordearen edo zuzendaritza organoaren erabakiarekin, eta bertan agertuko da, sinatzen duen pertsonari gaitasuna ematen zaiola eskaera aurkezteko.
Beharrezko dokumentazioa
Dokumentazioa formatu digitalean aurkeztu beharko da. Fitxategiak "PDF" formatukoak izan beharko dira, dokumentazio atal bakoitzeko artxibategi bat egingo da, inprimakiatik abiatuta. Aurrez aurreko aurkezpen kasuan, CD/DVD/USB batean fitxategi guztiak entregatu beharko dira.

1. Derrigorrezko
ARLO / ERAKUNDE
ESKAERA
PROIEKTU ERANSKINA
Gizarte Ekintza
Aurrez aurrekoa:
11200n.odt 11200n.pdf

*Online:
12287n.odt
12287n.pdf
Giza Eskubideak
Ingurmena
Kultura aniztasuna
Euskara Zerbitzua
Donostia Kultura
Herri partaidetza - 2.1. Eranskina
Herri Partaidetza - 2.2.Eranskina
Berdintasuna
Gazteria
Lankidetza
Sensibilizazioa
* Adierazpen eta sinaduraren eranskina

INFORMAZIO OHARRA: Nola ireki ODT eta PDF artxiboak?

2.- Diru laguntza guztientzat derrigorrezko fitxategiak honako egoera hauek gertatzen badira (ez dago inprimakirik):


EGOERADOKUMENTUA
Elkarteak udalari ofizioz egiteko baimena ez dio eman eskaeran edo zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ez du ordaintzen.Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal Zerga Biltegia) eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak
Eskaera sinatzen duena ez da elkarteko presidenteaElkartearen ziurtagiria, idazkariak sinatuta, zuzendaritza batzordearen edo zuzendaritza organoaren erabakiarekin, eta bertan agertuko da sinatzen duen pertsonari gaitasuna ematen zaiola eskaera aurkezteko
Elkarteak ez du izena emanda Herri Entitateen Erregistroan. - Dagokion erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.

- Elkartearen estatutuen edo araudi erregulatzailearen fotokopia


3. Osagarria eta derrigorrezkoa den informaziodun fitxategiak, diru laguntzari dagokion arlo bakoitzearen oinarri berezien arabera (ez dago inprimakirik):


ARLOA / ERAKUNDE
JARDUEREN MEMORIA
ELKARTEAREN IBILBIDEA
BESTEAK
Gizarte Ekintza
BAI
BAI
Giza Eskubideak
BAI
BAI
Ingurmena
BAI
BAI
Bazkide kopurua; Donostiako bazkideak eta beste alderdi batzuetakoak bereiziz.
Kultura aniztasuna
BAI
BAI
Euskara Zerbitzua
Donostia Kultura
BAI
BAI
- Elkartearen baitan euskararen erabilera sustatzeko irizpideak.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpideak elkartearen egituran eta funtzionamenduan.

Herri partaidetza - 2.1. Eranskina
Herri Partaidetza - 2.2.Eranskina
Berdintasuna
GazteriaIzaera juridikorik gabeko taldeek aurkeztutako eskaeren kasuan, gainera, taldea osatzen duten kide guztien artean sinaturiko hitzarmena aurkeztu beharko da
Lankidetza
Sensibilizazioa
Izapideak egitearen arduraduna

Arauak
Irabazi asmorik gabeko entitaeentzako laguntzen deialdia

2017/02/01 GAO
Erlazionaturiko tramiteak
Beste informazio interesgarria
Diru laguntza jasotzearekin batera hartzen diren konpromisoak:
  • Egitasmotik eratorritako erantzukizunak bere gain hartzea.
  • Behar diren baimenak lortzea.
  • Egitasmoaren garapenean gertatzen diren gorabehera guztiak Udalari jakinaraztea, gertatu bezain laster.
  • Dirua gastatzen ez bada, dirulaguntza itzultzea.
  • Helburuak funtsean aldatuz gero, dirulaguntza itzultzea.
  • Udalak ezarritako baldintzak eta arau guztiak betetzea.

kategori aurkibidera itzuli