Donostia.eus - Beharrezko dokumentazioa

Logo Ayuntamiento

Eskatzaileak dokumentu hauek aurkeztu edo bidali beharko ditu:
    • Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ), originalak eta indarrean daudenak, beti ere. (DNI eskatu | NIE eskatu)
    • Duela gutxi egindako argazki bat, nortasun-agirien neurrikoa.
    • 14 urte baino gutxiagokoak: aita, ama edo tutorearen NAN/AIZ (pertsonalki etortzen ez bada, fotokopia bat.