Ordenantzak ::

Hondartzak aprobetxatu eta erabiltzeko ordenantza. Behin betiko onespena: Hondartzetako ordenantza

Udal zerbitzu edo jarduerei dagozkien tasak:2022ko tasak