Euskara : Irabazi xederik ez duten entitateentzako 2019 urteko diru laguntzen deialdiaOinarri Orokorrak eta BereziakEskaera epeaOtsailaren 16tik martxoaren 15era (biak barne)


EskaerakElkarteei Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzeaHerri Administrazioetan Administrazio-prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 2015/39 legeak 45.1 b) artikuluan xedatzen duenez, Diru laguntza deialdiko oinarrietako 3. atalean aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egintza goian aipatutako Iragarki Tauletan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 2015/39 Legearen 68. artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.Behin Betiko EbazpenakJustifikatzeko azken eguna2020ko urtarrilaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da.

Organo Izapidegilearen kontaktua


Organo Izapidegilearen kontaktu datuak