Ingurumena : Irabazi xederik ez duten entitateentzako 2020 urteko diru laguntzen deialdiaOinarri Orokorrak eta BereziakEskaera epeaUrtarrilaren 25etik otsailaren 24ra(biak barne)


Eskaerak
Elkarteei Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzeaHerri Administrazioetan Administrazio-prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 2015/39 legeak 45.1 b) artikuluan xedatzen duenez, Diru laguntza deialdiko oinarrietako 3. atalean aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egintza goian aipatutako Iragarki Tauletan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 2015/39 Legearen 68. artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.

EbazpenaZuriketa aurkezteko epea


2021eko martxoaren 31n bukatzen da.


Organo Izapidegilearen kontaktua


Organo Izapidegilearen kontaktu datuak