Inprimatu
Whatsapp ikonoa

ARAUDIA


Udalekoa
  • Zuzkidura Apartamentuen Erregelamendua. Irakurri legezko testua.
  • Erakundearen babes publikoko etxebizitzak eta alokairu-erregimeneko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozeduraren oinarriak. Leer texto legal.
  • Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroaren Erregelamendua (33. zk. GAO, 2004ko otsailaren 19koa). Irakurri legezko testua.
Autonomia Erkidegokoa
  • 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA, 59. zk., 2008ko martxoaren 28a). Irakurri legezko testua.
  • Agindua, 2008ko irailaren 8koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuak eguneratzeko dena. Irakurri legezko testua.
  • Agindua, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza-premiaren inguruko egoerei buruzkoa. (EHAA, 88. zk., 2008ko maiatzaren 12koa). Irakurri legezko testua
  • Agindua, 2010eko azaroaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzkoa (EHAA, 222. zk., 2010eko azaroaren 18a) Irakurri legezko testua
  • AGINDUA, 2011ko irailaren 14koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko dena.(187. zk. EHAA, 2011ko irailaren 30koa) Irakurri legezko testua
    Honako honen azken xedapenetako seigarrenak aldatua: 210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarena etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa.(12. zk. EHAA, 2020ko urtarrillaren 20koa) Irakurri lege-testua