Datuen babesa

ESPAZIO ETA BIDE PUBLIKOAK OKUPATZEKO BAIMENA


Tratamenduaren arduraduna

Identitatea: Donostiako Udala - IFK P2007400A

Helbidea: Ijentea, 1 - 20003 Donostia

Telefonoa: 010 / 943 481 000

Emaila: udalinfo@donostia.eus

Datuen Babesaren Ordezkaria: Donostiako Udaleko Datu Babeserako Ordezkaria

Tratamenduaren xedea:

Espazio eta bide publikoaren okupazio edo erabilpenerako ematen diren udal lizentziei dagokien informazio pertsonalaren kudeaketa.

Gordetzeko epeak:

Bulegoko artxibotik erabateko ezabatzea 5 urte, baimena amaitzen denetik.

Legitimazioa

DBEOren 6.1.e) artikulua, interes publikoa edo esleitutako botere pubikoen egikaritza: -7/1985 Legeko apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen ditueneko 25.2.g) artikulua. -2/2016 Legeko, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoaren 17.4 artikulua. -7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 25.2.i) artikulua. -2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, 17.1.5, 17.1.24 eta 17.1.28, 17.1.34 artikuluak. -10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzkoa. 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa.

Hartzaileak

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

Eskubideak

Interesdunek eskubidea dute Donostiako Udala haien datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko. Bestalde, hurrengo eskubideak ere badituzte:

  • Haien datu pertsonaletara sarbide izateko.
  • Okerrak diren edo osatugabe dauden datuen zuzenketa eskatzeko.
  • Ezabatzea eskatzeko eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada beharrezkoak ez direnean
  • Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, Udalak erreklamazioen aurrean defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik.
  • Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza badago.

Eskubide horiek Donostiako Udalaren aurrean, tratamenduaren Arduraduna denez, edo aukeran, tratamenduaren Eragilearen aurrean, egikaritu daitezke, modu on line edo presentzialean.

Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez baduzu, Datuen Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal izango duzu. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz. Hala ere, Udalaren datuen babesaren ordezkariarekin jarri zaitezke harremanetan, zure datuen tratamenduarekin erlazionatutako edozein afera dela eta.