Bide publikoan ibilgailuz okupatzeko baimena edo unean uneko sarbideak

Tramitearen deskribapena

Zirkulazio librearen esparrutik kanpoko ibilgailuen geratzeak eta sarbideak, baimen espresa behar dute.

Izapide honen helburua ibailgailuen geratze eta sarbideen baimen horien eskaerak kudeatzea da, ibilgailu partikularren kasuan eta baita obra eta zerbitzuen enpresen kasuetan ere (garabiak, plataforma jasotzaileak, autogarabiak, zama-ibilgailuak, garraio bereziak, banaketakoak, xurgapen-ibilgailuak…)

Okupazio motak
 • Oinezkoen gunera edota gune murriztura sartzea
 • Okupazioa zirkulazio erraiean (bidegorriak barne)
 • Okupazioa aparkalekuan
 • Garraio berezia
  • Beste okupazioak:
   • Autobus geldialdiak
   • Ezkontzarako sarbidea
  Informazioa: dokumentazio osagarria nola bidali
  eskabidea egin ondoren, dokumentazioa erantsi behar baduzu, izapide honen bidez egin: Erregistro Orokorra: dokumentazioa eranstea espediente bati

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Eskaera hau aurretiazko epe minimo honetan egitea:
 • Hamar egun baliodun (10), 3.500 kg baino gehiagoko ibilgailuekin espaloia edo oinezkoentzako gunea okupatzeko edo hari eragiteko.
 • Bost egun baliodun (5), gainerako kasuetan.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoan zehar

Beharrezko dokumentazioa

 • Okupatuko den gunearen plano akotatua (aukeran)
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoaren kopia, kasu batzuetan.

Garraio berezia izanez gero, hau aurkeztu behar da:

 • Zirkulatzeko Baimen Osagarria (ZBO)
 • Egin beharreko ibilbide osoaren deskribapena, teknikari eskudunak sinatuta (Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legearen arabera), kalkulatutako biraketaren iguratzailea aterata ( 3.1-IC arauaren 8.2.3 artikuluaren arabera).

Oharra: Izapide honetan zehaztutako formularioa edo inprimaki espezifikoa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Tasa: 3,79 €/m²/eguneko (4,17 € erreserbatuz gero), soilik ordubete baino gehiagoko okupazioak badira (aparkaleku erreserbak ez). Ordubete baino gutxiagoko okupazioak ez dira ordaintzen. Tasa okupazioa bukatzean kobratuko da.
Fidantza kasu jakin batzuetan soilik (beharrezkoa denean eskatu egingo da).

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 10 egun
 • Epe legala: 3 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa
Hamar egun baliodun (10), 3.500 kg baino gehiagoko ibilgailuekin espaloia edo oinezkoentzako gunea okupatzeko edo hari eragiteko.
Bost egun baliodun (5), gainerako kasuetan.

Prozesuaren urratsak

Okupazio sinpleak
 1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea.
 2. Dokumentazioan zuzenketak egitea, hala badagokio.
 3. Baimena ematea edo ez ematea ebaztea.
 4. Tasaren ordainketa

Beste okupazioak
 1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea.
 2. Dokumentazioan zuzenketak egitea, hala badagokio.
 3. Txosten teknikoa
 4. Fidantzaren gordailua. Fidantza jarri behar bada: zenbatekoa jakinaraziko da eta ordainketaren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
 5. Baimena ematea edo ez ematea ebaztea.
 6. Tasaren ordainketa, tasa ordaindu behar den kasuetan

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Hiri Mantentze eta Zerbizuetako Zuzendaritza

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Aparkalekuaren erreserbaren kasuan: pertsona interesdunak, baimena jaso duenean, seinaleztatu egin behar du (aparkatzeko debekua adierazten duen seinaleen bidez) gutxienez 24 edo 48 orduko aurretiazko epean (baimenak adierazten duen epean) eta Udaltzaingoari deitu behar dio.

Oro har, probintziatik kanpo etortzen diren turisten autobusek autobus geltokian utzi eta hartuko dituzte bidaiariak (Federico Garcia Lorca Pas. 1).

Baimenik ez da behar Mikelete pasealekuan (Miramar parkearen parean) ez eta Pasealeku Berrian ere (bidaiariak Aquariuma, Untzi Museoa edo San Telmo bisitatzera badoaz eta sarrera aurrez erosia badute).
.
3.500 kg baino gutxiagoko ibilgailuek, ez dute bestelako baimenik behar Parte Zaharrera sartzeko zamalanetarako ordutegian (07: 00-11: 30), horretarako prestatutako 4 guneetan. Ikusi planoa erantsitako dokumentazioan.

Informazio gehiago hemen.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli